Kan behandling endre hvordan jeg tenker?

Hvis du er motivert til å ta imot hjelp, er du allerede på vei til et bedre liv.

Seksuelle følelser og seksuell tiltrekning er i likhet med alle andre følelser noe som kan komme og gå. De kan dukke opp som uventede impulser og få oss til å gjøre noe vi ikke hadde planlagt, eller egentlig ønsket, å gjøre.

Som oftest kan vi ikke bestemme hva vi føler. Det vi derimot kan kontrollere, er hvordan vi oppfører oss mot oss selv og andre.

Behandlingen i Det finnes hjelp går ut på å hjelpe deg til å styrke dine ferdigheter i å oppnå gode og sunne livsmål, samtidig som du takler risikofaktorer på en måte som gjør at overgrep ikke skjer.

I behandlingen jobber vi med holdninger og verdier, du får veiledning om hva som skjer med barn som opplever overgrep, du lærer hvordan du kan ha gode, intime voksenrelasjoner og vi jobber med hvordan du kan redusere risikosituasjoner. Eksempelvis kan det for noen være en hjelp i å få styrket sin seksuelle interesse for voksne. Å få en økt forståelse for hva sunn seksualitet er, påvirker evnen til å ha en sunn seksualitet.

Forskning viser at det er mulig å få til positive endringer i livet ved å rette oppmerksomheten mot andre meningsfulle områder i livet, og i tillegg se på personlige forhold som påvirker mestring av dagligdagse utfordringer, eksempelvis regulering av egne følelser og stresshåndtering.

Det aller viktigste du gjør, hvis du har seksuelle tanker om barn, er å ta kontakt med oss, slik at du kan få hjelp til å håndtere dine tanker og følelser, og finne ut om behandling er noe for deg.

Hva er konsekvensene av seksuelle overgrep mot barn og unge?

Les mer

Hva kan jeg forvente av behandlingen?

Les mer

Hvordan foregår behandlingen?

Les mer

GÅ UT