Snakk med oss anonymt

Dette er en hjelpetjeneste der du kan få veiledning av en psykolog på chat, uten å oppgi hvem du er. Her kan du snakke om det som bekymrer deg.

Vi opplever for tiden noen tekniske problemer i chatten. Om du ikke kommer gjennom, ring oss gjerne på 800 99 900.

NB. Riktig åpningstid er mellom 12:00 og 14:00

Tjenesten er nå stengt. Åpningstiden er hverdager mellom kl 11:00 og 13:00

Anonymitet og personvern når du chatter med oss

Du kan chatte med oss i Det finnes hjelp uten å oppgi hvem du er. Du trenger ingen brukerprofil.

Vi som er rådgivere på chatten har kun tilgang til den informasjon om deg som du oppgir i samtalen.

Chat-samtalen du har med oss krypteres og innholdet i samtalen slettes umiddelbart når samtalen avsluttes. Dersom du ønsker det kan du slette det som er skrevet tidligere i samtalen og fortsette sesjonen.

IP-adresse og tidspunkt for når du starter en chat lagres imidlertid i 7 dager, og slettes deretter automatisk. Grunnen til at dette lagres i 7 dager kan du lese mer om i siste avsnitt om Taushetsplikt og opplysnings- og avvergeplikt.

Samtykke til lagring av informasjon  

Du vil kunne bli spurt om vi kan lagre noen opplysninger fra samtalen i et eget dokument (Triage). Det er helt frivillig og et nei vil ikke påvirke muligheten for rådgivning eller å få time til behandling.  Opplysningene vil benyttes til evaluering av tjenesten og forskning. Det er ingen kobling mellom din identitet og opplysningene som lagres i dokumentet. Etter 7 dager slettes IP-adresse, og de lagrede opplysningene er da helt anonyme.  Det vil deretter  ikke være mulig å spore opplysningene tilbake til deg. Telefonsamtaler blir ikke tatt opp.

Bestille time til behandling

Dersom du ønsker time til behandling i poliklinikk, må du oppgi navn og personnummer, for å bli registrert i helseforetakets pasientjournalsystem. Opplysninger om deg behandles strengt konfidensielt. Dersom du ikke ønsker å oppgi personalia på chat kan du ringe inn for timebestilling.

Taushetsplikt og opplysnings- og avvergeplikt

Rådgiverne du chatter med i Det finnes hjelp er helsepersonell, og har taushetsplikt. Taushetsplikten betyr at vi skal verne om ditt personvern. Vi har samtidig opplysnings- og avvergeplikt. Det vil i praksis si at vi har plikt til å melde fra til nødetater dersom vi mener den vi snakker med er i fare for å skade seg selv eller andre eller er i ferd med å utføre enkelte alvorlige straffbare handlinger, som seksuelle overgrep mot barn. Dersom politiet får melding fra oss vil de i noen tilfeller spore IP-adresse for å kunne avverge straffbare handlinger hvor det er  fare for liv og helse.

Les mer i Om personvern og anonymitet.

 


GÅ UT