Jeg har opplevd overgrep. Hva gjør jeg nå?

Hvis du opplever eller har opplevd seksuelle overgrep, er det viktig at du forteller dette til noen du stoler på. Da kan du få hjelp.

Hvem kan hjelpe deg?

Selv om du er usikker på om det du ble utsatt for var et overgrep, og selv om hendelsen skulle ligge langt tilbake i tid, kan du få hjelp.

Ta kontakt med noen for å få hjelp til forstå og bearbeide det som har skjedd, og for å finne ut om du vil anmelde det.

Disse kan hjelpe deg:

I Norge har du rett til tre timer uforpliktende og gratis bistand fra advokat, før du bestemmer deg for om du vil anmelde et seksuelt overgrep til politiet.


GÅ UT