Hvordan foregår behandlingen?

Målet med behandlingen er å styrke din livskvalitet og evne til å mestre livet. For de som opplever at de står i fare for begå seksuelle overgrep mot barn, vil behandlingen sannsynligvis redusere risikoen for at det skjer.

Behandlingen foregår i poliklinikk og er lagt opp som individuell samtalebehandling med en psykolog eller psykiater. Du kan forvente å bli tatt imot med vennlighet, respekt og empati – og anerkjennelse for at du søker hjelp.

Du vil møte behandlere med spesialkunnskap om akkurat dette temaet, og som vet at pasienter med seksuell interesse for barn som regel ikke handler på sine tanker.

Trinn i behandlingen

I den første behandlingssamtalen vil vi fokusere på årsaken til at du ønsker behandling. Behandleren vil sammen med deg utforske dine utfordringer og forventninger til behandlingen. Videre vil behandleren forklare hvordan behandlingen er lagt opp og hva den innebærer.

I neste fase vil dere gjennomgå utredning, der du blir bedt om å fylle ut noen skjemaer og behandleren vil snakke med deg om noen sentrale temaer. Dette er viktig for at behandleren skal bli bedre kjent med deg, og kan tilby deg den behandlingen som akkurat du trenger.

Behandlingen tar opp dine individuelle behov og tilpasses deg – både når det gjelder innholdet i behandling, hvor ofte og hvor lenge du trenger behandling. Målet med behandlingen er å styrke din livskvalitet og selvstendighet, og samtidig forebygge seksuelle overgrep mot barn. Dersom du strever med psykiske plager som eksempelvis angst og depresjon vil dette også være fokus i behandling.

Etter at behandlingen er avsluttet vil du få tilbud om oppfølging, dersom du ønsker det.

Få et godt liv og redusere risiko

Behandlingen i Det finnes hjelp går ut på å hjelpe deg til å styrke dine ferdigheter for å oppnå gode og sunne livsmål. Samtidig vil du jobbe med å håndtere din seksuelle interesse for barn. Noen viktige temaer i samtalene vil være: Hva er dine livsmål? Hvordan kan du oppnå dine livsmål, og ha et bra liv, på en måte som ikke skader andre?

Ved å rette oppmerksomheten mot andre meningsfulle områder i livet, og i tillegg se på personlige forhold som påvirker mestring av dagligdagse utfordringer, viser forskning at det er mulig å få til positive endringer i livet.

Behandlingstilbudet i Det finnes hjelp er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljøer og bygger blant annet på behandlingsopplegget «Stand Strong, Walk Tall: Prehabilitation for a Better Future» fra New Zealand.

Har du seksuelle tanker om barn? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å sortere tankene, eller bestill behandling nå.

Hva kan jeg forvente av behandlingen?

Les mer

Kan behandling endre hvordan jeg tenker?

Les mer

Hva er konsekvensene av seksuelle overgrep mot barn og unge?

Les mer

GÅ UT