Om behandlingstilbudet

Behandlingstilbudet Det finnes hjelp består av individuell samtaleterapi med psykolog eller psykiater. Behandling foregår i en av våre poliklinikker.

Tilbudet om behandling er til deg som er over 18 år, som har seksuell interesse for barn, og ikke ønsker å handle på denne. Vi vet at mange opplever det som vanskelig å leve et godt liv når man har en slik interesse.

Du vil møte behandlere med kompetanse på akkurat dette temaet, som ønsker å jobbe med denne pasientgruppen. Behandlerne vet at pasienter med seksuell interesse for barn som regel ikke handler på sine tanker.

Behandlingen tar opp dine individuelle behov og tilpasses deg – både når det gjelder innholdet i behandlingen, hvor ofte du trenger behandling og hvor lenge. Målet med behandlingen er å styrke din livskvalitet og selvstendighet, og samtidig forebygge seksuelle overgrep mot barn.

Etter at behandlingen er avsluttet vil du få tilbud om oppfølging, dersom du ønsker det.

Fra 2020 tilbys behandling ved Oslo Universitetssykehus i Helse Sør-Øst og Helse Stavanger og Helse Bergen i Helse Vest. De tre helseforetakene vil tilby behandling til personer fra hele landet frem til det i 2021 også opprettes behandlingstilbud i Helse Midt-Norge og Helse Nord.

Vil du vite mer om hvordan behandlingen foregår?

Har du seksuelle tanker om barn? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å sortere tankene, eller bestill behandling nå.


GÅ UT