Om behandlingstilbudet

Behandlingstilbudet Det finnes hjelp består av individuell samtaleterapi med psykolog eller psykiater. Behandling foregår i en av våre poliklinikker.

Tilbudet om behandling er til deg som er over 18 år, som har seksuell interesse for barn, og ikke ønsker å handle på denne. Vi vet at mange opplever det som vanskelig å leve et godt liv når man har en slik interesse.

Du vil møte behandlere med kompetanse på akkurat dette temaet, som ønsker å jobbe med denne pasientgruppen. Behandlerne vet at pasienter med seksuell interesse for barn som regel ikke handler på sine tanker.

Behandlingen tar opp dine individuelle behov og tilpasses deg – både når det gjelder innholdet i behandlingen, hvor ofte du trenger behandling og hvor lenge. Målet med behandlingen er å styrke din livskvalitet og selvstendighet, og samtidig forebygge seksuelle overgrep mot barn.

Etter at behandlingen er avsluttet vil du få tilbud om oppfølging, dersom du ønsker det.

Pr. januar 2022 tilbys behandling ved Oslo Universitetssykehus i Helse Sør-Øst, Helse Stavanger i Helse Vest, i Helse Midt-Norge og Helse Nord. 

Det Finnes Hjelp Bergen:
På grunn av uplanlagt langtidsfravær, kan Det Finnes Hjelp Bergen pr. nå ikke tilby behandling. Denne situasjonen varer trolig minimum frem til sommeren 2022. Personer i vår region kan uansett ta kontakt for spørsmål og de som er i behov av behandling vil få behandling fra andre Det Finnes Hjelp-enheter i landet. Tlf 55956170 (DFH Bergen) er bemannet på hverdager så langt det lar seg gjøre. En kan ellers ta kontakt med chattetjenesten eller DFH-enheter i andre byer, se mer info på hovedsiden detfinneshjelp.no.

Vil du vite mer om hvordan behandlingen foregår?

Har du seksuelle tanker om barn? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å sortere tankene, eller bestill behandling nå.


GÅ UT