Hva kan jeg forvente av behandlingen?

I behandlingen vil du møte behandlere med spesialkunnskap om akkurat dette temaet, og som vet at pasienter med seksuell interesse for barn som regel ikke handler på sine tanker.

Behandlingen foregår i poliklinikk og er lagt opp som individuell samtalebehandling med en psykolog eller psykiater.

Trinn i behandlingen

I den første behandlingssamtalen vil vi fokusere på årsaken til at du ønsker behandling. Behandleren din vil sammen med deg utforske dine utfordringer og forventninger til behandlingen, og forklare mer om hvordan behandlingen er lagt opp og hva den innebærer.

I neste fase av behandlingen vil behandleren snakke med deg om noen sentrale temaer, som det er viktig å vite mer om for å gi deg den behandlingen som akkurat du trenger.

Behandlingen tar opp dine individuelle behov og tilpasses deg – både når det gjelder hvor ofte du trenger behandling og hvor lenge. Målet med behandlingen er å styrke din livskvalitet og selvstendighet, og samtidig forebygge seksuelle overgrep mot barn.

Etter at behandlingen er avsluttet vil du få tilbud om oppfølging, dersom du ønsker det.

Ta kontakt med oss i Det finnes hjelp eller bestill behandling nå med en gang.

Derfor kan behandling fungere

Les mer

Hva er konsekvensene av seksuelle overgrep mot barn og unge?

Les mer

Kan behandling endre hvordan jeg tenker?

Les mer

GÅ UT