Hva er konsekvensene av seksuelle overgrep mot barn og unge?

Alle former for seksuelle overgrep er ulovlige og de er skadelige for barn. De fleste barn får ettervirkninger eller skader for resten av livet.

Seksuelt misbruk av barn er all kontakt på nett eller i den virkelige verden, der den voksne bruker barnet til å tilfredsstille seg selv seksuelt.

Barnet skades både fysisk og psykisk av overgrep. De fleste får ettervirkninger eller skader for resten av livet. 

Forstyrrer utviklingen av hjernen

Konsekvensene av seksuelle overgrep er alvorligere jo yngre barnet er, jo oftere overgrepene skjer, jo alvorligere overgrepet er og jo bedre barnet kjenner overgriperen. Forskning viser da at hjernen endrer struktur og funksjon på en negativ måte for barnet.

Fysiske og psykiske skader

Ifølge Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress, er de vanligste umiddelbare psykiske symptomene helseplager – som angst og depresjon, hodepine, kvalme og smerter i kroppen.

Barn som opplever overgrep har mer skolefravær og søvnvansker, og er mindre tilfreds med livet sitt, enn ungdom som ikke opplever overgrep.

Overgrep ødelegger tilliten til andre mennesker. Barn som opplever overgrep, sliter med å stole på andre mennesker, føler seg mindre verdt, føler seg skamfulle eller forfulgt.

Seksuelle overgrep som pågår over tid utvikler seg til et komplisert symptombilde som vi kaller et traume. Det kan bestå av PTSD (posttraumatisk stress syndrom) med invaderende minner som kommer tilbake på nytt i årevis, mareritt, uro og flashbacks.

Mange utvikler spiseforstyrrelse, rusavhengighet, selvskading eller sinne- og voldsproblematikk som følge av dette.

Barn som har opplevd seksuelle overgrep, sliter ofte med å få et godt seksualliv som voksne.

Skader av nettovergrep

Overgrep kan ha ulike former. Konsekvensene av nettovergrep er også store for barn.

En form for nettovergrep skjer ved at en person blir venner med barnet, for så å avtale et møte med det, slik at det vil bli mulig for den voksne å ha seksuell omgang med barnet.

Barnet kan i bli overtalt til å sende nakenbilder av seg selv. Bildene og tilliten som barnet viser gir overgriperen kontroll. Kontrollen gjør at barnet vil kunne oppleve å være i en konstant angstsituasjon for hva som kan skje, hvis det ikke etterlever overgriperens ønsker.

Barn som opplever nettovergrep opplever stor skam. Mange utvikler frykt for å knytte seg til andre mennesker, isolerer seg sosialt og blir forvirret om egen kjønnsidentitet.

Jeg har seksuelle tanker om barn og vil ikke ha det sånn. Er behandling noe for meg?

Les mer

Derfor kan behandling fungere

Les mer

Kan behandling endre hvordan jeg tenker?

Les mer

GÅ UT