Er du helsepersonell?

Er du helsepersonell og har en pasient som strever med seksuell interesse for barn? Ta gjerne kontakt med Det finnes hjelp for å drøfte saken med oss.

Vi tilbyr råd og veiledning til helsepersonell på 22 92 35 10, hverdager mellom 09-15. Du kan også send en kort, anonymisert beskrivelse av det du ønsker å drøfte på e-post, så bistår vi deg så raskt vi kan.

Det finnes hjelp er et tilbud til voksne fra 18 år med seksuell interesse for barn. Tilbudet er todelt, med en nettbaserte lavterskeltjeneste på Detfinneshjelp.no, hvor personer kan ta kontakt via chat for råd og veiledning, og et behandlingstilbud i poliklinikk. Behandlingstilbudet baserer seg på selvhenvisning og krever ikke henvisning fra helsepersonell. Målet med tilbudet er å senke barrierer for å ta kontakt, slik at personer som ønsker hjelp enkelt får tilgang til det.

Behandlingstilbudet i Det finnes hjelp er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljøer og bygger blant annet på behandlingsopplegget «Stand Strong, Walk Tall: Prehabilitation for a Better Future» fra New Zealand. Metoden er basert på kognitiv-atferdsterapeutisk teori,  Good Lives Modellen (GLM) og Risk-Need-Responsivity prinsippene (RNR). Metoden bygger også på etiologiske antakelser i "Self-regulation process model of child sexual abuse" og traumebevisst omsorg/praksis.

GLM har to hovedmålsettinger: å redusere/håndtere risiko for seksuelle overgrep, og å bistå pasienten i å utvikle nødvendige kunnskaper, ferdigheter og ressurser for å oppnå personlig meningsfulle livsmål. RNR prinsippene handler om å tilpasse intensiteten, innholdet og formen på behandling, slik at det på best mulig vis imøtekommer den enkeltes behov og ønsker.

Les mer i Nasjonale faglige råd: Helsetilbud til personer med seksuell interesse for barn: Det finnes hjelp. (helsedirektoratet.no)

Her finner du mer informasjon Om Det finnes hjelp.


GÅ UT