Om Det finnes hjelp

Det finnes hjelp er et helhetlig tilbud til voksne som har seksuell interesse for barn og som ønsker hjelp til å unngå å handle på denne interessen.

Det finnes hjelp tar utgangspunkt i at seksuell interesse for barn ikke er noe man har valgt, men at alle mennesker er ansvarlige for egne handlinger. Det betyr at enhver seksuell handling som involverer barn er skadelig og skal ikke tolereres.

Vi som driver behandlingen i Det finnes hjelp vet at det er et stort skritt å oppsøke hjelp.

Vi vet at mange har prøvd før. Noen har mistet motet, og noen har blitt avvist. Mange er redde for å bli møtt med fordømmelse. Hos Det finnes hjelp kan du forvente å bli tatt imot med vennlighet, respekt og empati – og anerkjennelse for at du søker hjelp.

Tilbudet er opprettet for at du kan få hjelp til å håndtere din seksuelle interesse for barn. For de som opplever at de står i fare for begå seksuelle overgrep mot barn, vil behandlingen sannsynligvis redusere risikoen for at det skjer.

Lavterskeltilbud og behandling i poliklinikk

Det finnes hjelp består av lavterskeltjenesten Detfinneshjelp.no og et behandlingstilbud i poliklinikk.

Her på Detfinneshjelp.no kan du lese tekster om temaet og tilbudet Det finnes hjelp, du kan ta kontakt på chat for generelle råd og veiledning og du kan bestille time til behandling.

Rådgiverne på chatten i lavterskeltjenesten gir generelle råd om hvordan du kan håndtere seksuell interesse for barn. Du bestemmer selv hva du ønsker å ta opp i samtalen. Rådgiveren du chatter med vil stille deg noen spørsmål om tanker du kan ha rundt seksuell interesse for barn. Disse samtalene foregår innenfor korte tidsrammer. Rådgivning kan bidra til å identifisere utfordringer, gi informasjon, gi støtte og være betryggende, samt skape motivasjon for behandling. Du kan ta kontakt med lavterskeltjenesten så mange ganger som du ønsker.

Hvis du ønsker time til behandling, kan du bestille det direkte her på nettsiden. Alle som ønsker det får time til behandling i poliklinikk. Du trenger ikke henvisning fra fastlege eller andre. Ved at du henviser deg selv til behandling vil all informasjon du gir være konfidensiell. Du betaler kun egenandel for behandlingen.

I behandling ytes det helsehjelp, og det vil tilbys et individualisert forløp over tid for å skape endring. I Det finnes hjelp har vi en helhetlig og styrkebasert tilnærming til behandling.

Les mer i Om behandlingstilbudet 

Her finner du oss

Lavterskeltjenesten er tilgjengelig fra Detfinneshjelp.no, og rådgiverne er tilknyttet Oslo universitetssykehus. Tjenesten er åpen hverdager 12.00-14.00.

Behandlingen tilbys følgende steder:

  • Oslo universitetssykehus
  • Stavanger Universitetssykehus
  • Haukeland Universitetssykehus
  • Universitetssykehuset i Nord-Norge
  • Helse midt, St.Olavs Hospital

 

Hvis du bor langt unna behandlingsstedet, kan du få dekket reiseutgiftene når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling. På Helsenorge.no kan du lese om pasientreiser

Det finnes hjelp er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljøer. Tilbudet betjenes av psykologer og leger som har kompetanse på feltet.

Ved behov for akutt helsehjelp utenfor våre åpningstider, ta kontakt med legevakt på tlf. 116 117 (døgnåpent). Opplever du å være i en psykisk krise kan du også ta kontakt med akutteam på ditt lokale DPS (Distriktspsykiatrisk Senter). For deg som utøver vold eller overgrep kan du lese mer om ulike hjelpetilbud på dinutvei.no.

Ta kontakt

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg videre.


GÅ UT