Er du bekymret for noen du kjenner?

Seksuelle overgrep er skadelig for barn. Er du bekymret for at noen du kjenner har seksuelle tanker om barn, er det viktig at du tar bekymringen på alvor

Alle voksne har ifølge loven plikt til å forsøke å stoppe at et barn blir utsatt for vold og overgrep.

Seksuelle overgrep mot barn er som oftest en planlagt handling, der personen gradvis og over tid bryter ned barrierer hos seg selv og hos barnet.

Det kan være vanskelig for andre å oppdage at dette skjer. Desto viktigere er det å ikke avfeie følelsen, hvis du er bekymret for noen du kjenner.

Det kan for eksempel være at du stusser over at den voksne har upassende og for intim kontakt med et barn, eller oppsøker arenaer hvor det er barn, men hvor den voksne egentlig ikke passer inn, eller har uttalelser som gir grunn til bekymring.

Personer som har seksuelle tanker om barn kan være alle typer mennesker, i alle aldre og mange er i parforhold. De fleste som begår overgrep kjenner og/eller er i nær familie med barnet, men også fremmede kan stå bak overgrep.

I Det finnes hjelp tilbyr vi helhetlig og styrkebasert behandling for mennesker som er i fare for å begå overgrep. Alle våre pasienter får tilbud om å inkludere sine pårørende i behandling, om de ønsker det. Som pårørende kan det oppleves som tyngende å stå i en slik situasjon, men det kan bidra til positive endringer for pasienten og redusere sannsynligheten for at vedkommende begår overgrep.

Det finnes hjelp er et tilbud basert på frivillighet og personen det gjelder må selv kontakte oss for å få hjelp. Vi kan dessverre ikke opprette kontakt med en person på bakgrunn av informasjon gitt av andre.

Er du bekymret for at noen du kjenner har seksuelle tanker om barn?

Vi forstår at det er en vanskelig situasjon og kan oppleves belastende. Situasjonen kan være preget av usikkerhet og fortvilelse.

Er du i tvil, ta kontakt med oss på chat. Vi hjelper deg å sortere tankene dine og gir råd om hva du bør gjøre.

Mistenker du at et barn blir utsatt for seksuelle overgrep, må du si ifra til politiet. Du kan ringe 02800, møte opp på din lokale politistasjon eller bruke tips.politiet.no


GÅ UT