Derfor kan behandling fungere

Det finnes hjelp er et nytt behandlingstilbud i Norge, og bygger på forskning og erfaring fra andre land, som har tilsvarende helsetilbud. Der er tilbakemeldingene fra pasientene positive og at behandlingen har effekt.Behandlingsopplegget i Det finnes hjelp bygger på den nyeste forskningen i Norge og internasjonalt og vil bli utviklet etter hvert som vi får mer kunnskap.

Det finnes hjelp understøttes av følgende teoretiske og kunnskapsbaserte tilnærminger:

  • Kognitiv atferdsterapi
  • Risk-Needs-Responsitivity-prinsippene
  • Styrkebasert tilnærming, som Good Lives Model
  • Selvreguleringsmodeller om seksuelt misbruk av barn
  • Traumeinformerte omsorgsprinsipper

Behandlingen i Det finnes hjelp går ut på å hjelpe deg til å styrke dine ferdigheter i å oppnå gode og sunne livsmål, samtidig som du takler risikofaktorer på en måte som gjør at overgrep ikke skjer.

Ved å rette oppmerksomheten mot andre meningsfulle områder i livet og i tillegg se på personlige forhold som påvirker mestring av dagligdagse utfordringer, eksempelvis regulering av egne følelser og stresshåndtering, viser forskning at det er mulig å få til positive endringer i livet.

I tillegg til selve behandlingsopplegget, er det mange forhold som påvirker hvor stor effekt behandlingen har. Det viktigste er at du oppsøker hjelp og er motivert for behandling.

Ta kontakt med oss på chat, så kan vi hjelpe deg med å sortere tankene dine – og snakke om behandling kan være noe for deg.

Hvordan foregår behandlingen?

Les mer

Hva kan jeg forvente av behandlingen?

Les mer

Kan behandling endre hvordan jeg tenker?

Les mer

GÅ UT