Hvorfor er jeg sånn?

Voksne med seksuelle følelser for barn er et fenomen som har eksistert til alle tider og i nesten alle kjente kulturer.

Noen av dem som tenner seksuelt på barn, forteller at de har vært tiltrukket av barn hele livet. Fordi dette har vart så lenge, oppfatter de at tiltrekningen er medfødt. Det kjennes som den er en del av deres seksuelle identitet.

Sammen med barn føler noen at de kan være seg selv, de opplever et fellesskap som er annerledes og sterkere enn de opplever sammen med  jevnaldrende, voksne mennesker.

Vi har i dag ikke nok kunnskap til å si med sikkerhet hvorfor noen opplever å være seksuelt tiltrukket av barn. Forskningen tyder på at det kan skyldes en kombinasjon av mange årsaksforhold. Men vi vet at i likhet med de fleste andre følelser, er også våre seksuelle følelser formet av viktige erfaringer fra tidlig i livet.

Eksempler på tidligere erfaringer kan være når barn har vært utsatt for seksuelle overgrep eller andre sterkt krenkende hendelser i oppveksten. Enkelte vil i voksen alder ha økt risiko for seksuelt å misbruke barn.

Vi kan kontrollere handlingene våre

Seksuelle følelser og seksuell tiltrekning er i likhet med alle andre følelser noe som kan komme og gå. De kan dukke opp som uventede impulser og få oss til å gjøre noe vi ikke hadde planlagt eller egentlig ønsket å gjøre.

Felles for alle følelser er at vi ikke kan kontrollere at de oppstår. Men vi kan lære å leve med det på en måte som ikke er til fare for andre, samtidig som vi kan leve et godt liv. Dette kan du få hjelp med gjennom behandling i Det finnes hjelp.

Hvis du er urolig for hvordan du tenker om barn, kan du ta kontakt med oss. Vi kan hjelpe deg å sortere følelsene dine.

Jeg har seksuelle tanker om barn og vil ikke ha det sånn. Er behandling noe for meg?

Les mer

Derfor kan behandling fungere

Les mer

Hvordan foregår behandlingen?

Les mer

GÅ UT