Lean vásihan illasteami. Maid dál dagan?

Norsk
English
Sámi

Jus don vásihat dahje leat vásihan seksuála illasteami, lea dehálaš ahte don muitalat dan geasa nu geasa luohttát. Dalle sáhtát don oažžut veahki.

Gii sáhttá veahkehit du?

Vaikke vel leatge eahpesihkkar ahte lei go illasteapmi man vásihit, ja vaikke vel lea áigá go dáhpáhuvai, de sáhtát oažžut veahki.

Váldde oktavuođa soapmásiin oažžun dihte veahki áddet ja hálddašit dan mii lea geavvan, ja gávnnahan dihte ahte háliidatgo váidit dan.

Dát sáhttet veahkehit du:

Norggas dus lea riekti oažžut golbma diimmu čanakeahtes ja nuvttá veahki advokáhtas, ovdal mearridat háliidatgo váidit seksuála illasteami politiijaide.


GÅ UT